รายการย้อนหลัง

ถึง
 
วัตถุดิบ  “ถั่วดิน”
วัตถุดิบ “ถั่วดิน”
ถั่วดิน เป็นพืชในสกุล พบใน อินเดีย จีน พม่า ลาว และเวียดนาม ในไทยพบทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถนำมาประกอบอาหารได้ทั้งเมนูหวานและเมนูคาว เป็นพืชมากโปรตีนอีกหนึ่งสายพันธุ์
วัตถุดิบ "ผักกวางตุ้ง"
วัตถุดิบ "ผักกวางตุ้ง"
กวางตุ้ง เป็นผักที่นิยมนำมาประกอบอาหาร ไม่ว่าจะผัดหรือต้มเป็นแกงจืด ให้รสชาติหวานกรอบ สามารถรับประทานได้ทั้งลำต้น ใบ และดอก นิยมนำมาปรุงให้สุกก่อนนำมารับประทาน
วัตถุดิบ  “กล้วยน้ำว้า”
วัตถุดิบ “กล้วยน้ำว้า”
กล้วยน้ำว้า เป็นกล้วยพันธุ์หนึ่ง พัฒนามาจากลูกผสมระหว่างกล้วยป่ากับกล้วยตานี บริโภคกันอย่างแพร่หลาย ปลูกง่าย รสชาติดี
วัตถุดิบ  “คะน้าฮ่องกง”
วัตถุดิบ “คะน้าฮ่องกง”
คะน้าฮ่องกง อยู่ในตระกูลกะหล่ำมีต้นกำเนิดจากประเทศจีน ลำต้นและใบมีสีเขียวเข้ม ใบมีลักษณะเรียว ไม่กลม ลำต้นมีขนาดเล็กกว่าคะน้า ยอดดอยคำ กรอบไม่เป็นเสี้ยน ดอกมีสีขาวหรือสีเหลืองทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์
วัตถุดิบ “ทุเรียนภูเขาไฟ”
วัตถุดิบ “ทุเรียนภูเขาไฟ”
กรอบนอกนุ่มใน เป็นเนื้อทุเรียนภูเขาไฟ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น แห่งเดียวในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ พื้นที่ปลูกอยู่ในเขตภูเขาไฟที่ดับแล้ว คงเหลือไว้ด้วยแร่ธาตุอาหารที่ส่งผลให้การปลูกและผลิตทุเรียนได้เนื้อกรอบนอกนุ่มใน หอม หวานมันกลมกล่อม
วัตถุดิบ  “กบ”
วัตถุดิบ “กบ”
กบเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ที่มีประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม คือ เป็นอาหารของมนุษย์ เป็นอาชีพเพิ่มรายได้ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ที่หลายคนอาจมองข้าม คือ กบเป็นตัวห้ำกินแมลงศัตรูในนาข้าว