คั่วกลิ้ง

คั่วกลิ้งปลากะพง
คั่วกลิ้งปลากะพง
ร้านอาหาร: ศรีขมิ้น
ปลากะพง แล่เอาแต่เนื้อ ใช้ปลากะพงทะเล เลือกสดใหม่ ทำให้ปรุงคั่วกลิ้งออกมาได้อร่อย