ตับบด

ตับไก่บด
ตับไก่บด
ร้านอาหาร: FIVE OEGREES
ตับไก่ ต้องล้างให้สะอาด เอาเมือก เอาเลือด และพังผืด ออกให้หมด เพื่อหลบคาว
ตับบด
ตับบด
ร้านอาหาร: Au Bon Pate
ตับไก่ ให้เคล้าเกลือ ก่อนล้างน้ำ เพื่อกลบกลิ่นคาว และต้องล้างแล้วพักให้สะเด็ดน้ำแบบแห้งจริง ๆ ก่อนนำไปนึ่ง เพราะนำในตับจะออกมาถ้าพักไม่แห้ง จะทำให้ตับเละ