ตับไก่

ตับไก่บด
ตับไก่บด
ร้านอาหาร: FIVE OEGREES
ตับไก่ ต้องล้างให้สะอาด เอาเมือก เอาเลือด และพังผืด ออกให้หมด เพื่อหลบคาว