ปลาคัง

ปลาคังผัดพริกกระเหรี่ยง
ปลาคังผัดพริกกระเหรี่ยง
ร้านอาหาร: ไผ่ริมแคว
เนื้อปลาคัง แนะนำให้ใช้ปลาคงอายุ 1 ปี 6 เดือน เพราะเนื้อปลานุ่มกำลังดี ถ้าอายุอ่อนกว่านี้ เนื้อปลาจะยุ่ย แต่ถ้ายุมากกว่า 1 ปี 6 เดือน เนื้อปลาจะเหนียว
เขียวหวานแห้งปลาคัง
เขียวหวานแห้งปลาคัง
ร้านอาหาร: บ้านดินเผา
การฉ่ามะเขือก่อนผัดจะทำให้มะเขือไม่ดำ การล้างปลา หากล้างด้วยสารส้มจะทำให้ไม่มีกลิ่นคาว และทำให้เนื้อปลาเด้งเพิ่มขึ้นด้วย