ผัดผัก

ผักบุ้งหน้ากุ้งหมูสับกะปิ
ผักบุ้งหน้ากุ้งหมูสับกะปิ
ร้านอาหาร: เรือนแม่หลุย
ผัดหมู ห้ามใช้ไฟแรง เพราะจะทำให้เนื้อหมูกระด้าง ผักบุ้งสำหรับนำมาทำเมนูนี้ต้องใช้ผักบุ้งไทยเท่านั้น เพราะมีความกรอบ ไม่เหนียว