ผัดพริกกะเหรี่ยง

ปลาคังผัดพริกกระเหรี่ยง
ปลาคังผัดพริกกระเหรี่ยง
ร้านอาหาร: ไผ่ริมแคว
เนื้อปลาคัง แนะนำให้ใช้ปลาคงอายุ 1 ปี 6 เดือน เพราะเนื้อปลานุ่มกำลังดี ถ้าอายุอ่อนกว่านี้ เนื้อปลาจะยุ่ย แต่ถ้ายุมากกว่า 1 ปี 6 เดือน เนื้อปลาจะเหนียว