ผัดพริกขิง

ปลาดุกผัดพริกขิง
ปลาดุกผัดพริกขิง
ร้านอาหาร: หมูโชกุน
ปลาดุกเลือกตัวใหญ่ จะได้ปริมาณเนื้อมาก นำไปทอดให้เหลืองกรอบ ก่อนนำไปคลุกพริกแกงที่เตรียมไว้