ผัดเผ็ด

ปลาดุกผัดเผ็ด
ปลาดุกผัดเผ็ด
ร้านอาหาร: ข้าวแกงธงฟ้าปลาร้าไฮโซ
ในขั้นตอนการล้างปลาดุกนั้น หากล้างด้วยน้ำส้มสายชูในขั้นตอนสุดท้ายนั้น จะช่วยให้ตัวเนื้อปลาดุกนั้นมีความเด้ง ไม่เละ