ร้านเมืองเล มหาชัย

ยำยอดกระถินกุ้งสด
ยำยอดกระถินกุ้งสด
ร้านอาหาร: เมืองเล มหาชัย
กระถิน เลือกเฉพาะส่วนยอด จะได้ยอดที่กรอบนุ่ม เมื่อนำไปทำยำชวนน่ารับประทาน