สตรอว์เบอร์รี

สตรอว์เบอร์รี เลมอนเนด
สตรอว์เบอร์รี เลมอนเนด
ร้านอาหาร:
ปรุงเครื่องดื่มจากรสมือของคุณ ในเทศกาลฉลองคริสต์มาส ด้วยน้ำสตรอว์เบอร์รี เลมอนเนดเปรี้ยวหวานหอมลงตัว