สูตรขั้วตับทอดกระเทียม

ขั้วตับทอดกระเทียม
ขั้วตับทอดกระเทียม
ร้านอาหาร: ข้าวต้มบุษบงก์
ล้างขั่วตับให้หมดคาวเลือด ตับจะไม่คาว แช่ตับในฟรีส1คืนแล้วเอาออกมากลับแล้วฟรีสต่อ เครื่องหมักจะได้เข้าตับทั่ว ๆกัน