หมึกน้ำดำ

ปลาหมึกทอดน้ำดำ
ปลาหมึกทอดน้ำดำ
ร้านอาหาร: แม่
หมึก สามารถใช้หมุกได้ทุกชนิดเน้นที่ความสดใหม่ ส่วนน้ำดำ คือน้ำในตัวหมึก