หอยแครง

หอยแครงผัดน้ำพริกเผา
หอยแครงผัดน้ำพริกเผา
ร้านอาหาร: จันทร์รพี
หอนแครงลวกในน้ำเดือดจัด 2 นาที เพื่อให้หมดเลือด