เนื้อสไลด์

ตำสัปปะรดเนื้อสไลด์
ตำสัปปะรดเนื้อสไลด์
ร้านอาหาร: บ้านส้มตำ
ส่วนของเนื้อวัวที่ใช้เป็นเนื้อส่วนโหนกของวัว เนื้อตรงส่วนนี้จะมีมันแทรก เนื้อนุ่ม ไม่เหนียว