บทความครัวคุณต๋อยอยากบอก15 พ.ค. 63

Live คุณต๋อยอยากรู้ คุยกับ คุณกิตติ สิงหาปัด นักข่าวผู้ผ่านยุคกระแสความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของเมืองไทย

Share :

14 พฤษภาคม 63 19.00 น คุณ กิตติ สิงหาปัด

พบกับ คุณ กิตติ สิงหาปัด นักข่าวผู้ผ่านยุคกระแสความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของเมืองไทยมา เราจะมาคุยกับคุณกิตติถึงสถานการณ์ปัจจุบันของเมืองไทยกัน

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=0j7trsZOccE

Facebook: https://www.facebook.com/kruakhuntoi/videos/545662696150440