เคล็ดลับก้นครัว

เคล็ดลับการปรุงอาหาร

วิธีห่อเกี๊ยวแบบจีน

เคล็ด (ไม่) ลับ กับครัวคุณต๋อย ตอน “วิธีห่อเกี๊ยวแบบจีน”

เกี๊ยวเมนูยามอร่อย ปรุงรับประทานเป็อาหารว่างแบบหนักท้อง แต่ถ้าจะชวนให้น่ารับประทาน ต้องสร้างลูกเล่นให้เกี๊ยวที่ลอยอยู่ในน้ำซุปน่ารับประทานยิ่งขึ้น ด้วยวิธีการห่อเกี๊ยวแบบ “เงินจีน”

  1. อุปกรณ์
  2. แผ่นเกี๊ยว
  3. ไส้เกี๊ยว
  4. น้ำสะอาด

วิธีทำ

1 วางแผ่นเกี๊ยวบนมือขวา ให้ปลายของแผ่นเกี๊ยวอยู่ปลานิ้วมือและปลายฝามือ

2 จากนั้นตักไส้วางบนแผ่นเกี๊ยวตรงปลายนิ้วมือ

3 ม้วนแผ่นเกี๊ยวห่อปิดไส้ ½ ของแผ่นเกี๊ยว

4 ทาน้ำสะอาดปลายแผ่นเกี๊ยวที่ม้วนอีกด้าน ทับปลายอีกด้านมาปิด ให้เป็นลักษณะเงินจีน