เกี่ยวกับเรา


ครัวคุณต๋อย คือใคร

ครัวคุณต๋อย คือ ผู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารที่อร่อย มีคุณภาพ ผ่านความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารและการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมช่วยเหลือให้คนไทยได้เรียนรู้และสามารถเข้าถึงอาหารที่ดีซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทพให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รายการโทรทัศน์ “ครัวคุณต๋อย” ดำเนินรายการโดย ไตรภพ ลิมปพัทธ์, ณวัฒน์ อิสรไกรศีล, กีรติ เทพธัญญ์, และ โก๊ะตี๋ เจริญพร อ่อนละม้าย ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 13.40 - 14.10 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

รายการนำเสนออาหารอร่อยทั้งเมนูคาวหวาน อาหารที่หารับประทานได้ยาก อาหารในกระแส อาหารไทยโบราณที่อร่อยครบรสอย่างแท้จริง ตลอดจนอาหารนานาชาติที่ได้รับความนิยมในหมู่คนไทย โดยแต่ละเมนูที่รายการเลือกสรรมานำเสนอ มีผู้รู้ตัวจริงมาสอนวิธีการปรุง พร้อมเผยสูตรลับเฉพาะตัว และเคล็ดลับความอร่อยที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหน

ครัวคุณต๋อย เกิดขึ้นบนความไม่เชื่อว่า “พ่อครัวแม่ครัว” คนเดียวจะปรุงอาหารทุกประเภทได้อร่อยทุกเมนู เหมือนความตอนหนึ่งที่คุณไตรภพ ลิมปพัทธ์ เคยกล่าวไว้ว่า “ผมทำรายการ ครัวคุณต๋อย เพราะผมไม่เชื่อว่าคนหนึ่งคนจะทำได้ทุกอย่างแล้วอร่อย ผมไม่เชื่อว่าวันนี้คุณสอนผมทำแกงเนื้ออยู่ พรุ่งนี้คุณสอนผมทำเต้าหู้ทอด มะรืนนี้คุณจะสอนผมทำทองหยิบ อีกวันคุณจะสอนผมทำสเต๊ก แล้วอร่อยทุกอย่าง มันเป็นไปไม่ได้ อาหารมันคนละประเภทเลย”

จากรายการอาหารที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ผู้บริหารได้เล็งเห็นความสำคัญของข้อมูลด้านอาหารที่ได้นำเสนอออกอากาศ จึงได้มีการจัดทำเว็บไซต์ รวบรวมสูตรอาหาร จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจ ได้นำสูตรจากเว็บไซต์ ไปประกอบอาหาร เพื่อสืบทอด และ ส่งต่อสูตรอาหารที่ดีให้อยู่คู่สังคมไทย

สูตรอาหารทั้งหมดในเว็บไซต์ครัวคุณต๋อย เป็นสูตรอาหารที่มาจากผู้ประกอบการร้านอาหารโดยตรง สามารถใช้เป็นต้นแบบสำหรับผู้ที่สนใจจะทำธุรกิจร้านอาหาร เข้ามาเรียนรู้วิธีสร้างสรรค์เมนู เพื่อนำไปต่อยอดเป็นเมนูประจำร้าน และยกระดับมาตรฐานร้านอาหารไทย ให้เป็นสากล พร้อมเป็นผู้นำด้านอาหาร ต่อยอดสู่การเป็นครัวโลก


วิสัยทัศน์

ครัวคุณต๋อยจะเป็นผู้ยกระดับประสบการณ์ด้านการรับประทานอาหาร และ ยกระดับความรู้ด้านอาหาร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน (“Shifting food experience and knowledge for better lives”)


พันธกิจ

ส่งมอบ “ความรู้ และ ประสบการณ์” ด้านอาหารให้แก่สังคม เพราะ เราเชื่อว่า ความรู้เป็นสิ่งสำคัญในการยกระดับสิ่งต่าง ๆ ในสังคมให้ดีขึ้น โดยเราเชื่อว่า ความน่าเชื่อถือเกิดจากความตั้งใจที่ดีเป็นพื้นฐาน ประกอบด้วย จุดยืนที่ดีมีคุณธรรม ความเมตตาต่อผู้อื่น ความจริงใจในสิ่งที่ทำ ความมานะอดทนต่อความเหน็ดเหนื่อย และ ความต่อเนื่องสม่ำเสมอ


พันธกิจหลัก 5 ข้อของครัวคุณต๋อย

  1. สร้างมาตรฐานของคำว่า “อาหารอร่อยและมีคุณภาพ”
  2. ช่วยเหลือสนับสนุน ให้ร้านอาหารที่ได้มาตรฐานของครัวคุณต๋อย สามารถเติบโตทางธุรกิจได้เป็นรูปธรรม ผ่านการให้การรับรองมาตรฐาน และการสนับสนุนในสื่อต่าง ๆ ผ่านช่องทางของครัวคุณต๋อย
  3. สร้างศูนย์รวมของความรู้ด้านอาหารที่มาจากความเชี่ยวชาญของเจ้าของร้านอาหารที่ผ่านมาตรฐานของครัวคุณต๋อย
  4. ช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้บริโภคได้เรียนรู้ ได้รู้จัก และสามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพได้มาตรฐานของครัวคุณต๋อยผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ง่าย
  5. ต่อยอดสร้างธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพภายใต้แบรนด์ครัวคุณต๋อย