สูตรอาหารสูตร 10 คะแนนเต็ม

มะขามแช่อิ่ม (แห้ง)

Share :

ระยะเวลาการปรุง
นานกว่า 1 ชั่วโมง
ปริมาณสูตร
สำหรับ 1-3 คน

มะขามแช่อิ่ม  (แห้ง)   

ส่วนผสม

1 น้ำขามเปรี้ยวยักษ์ 10 กิโลกรัม

2 น้ำเกลือ ปริมาณท่วมมะขาม

3 น้ำเชื่อม ปริมาณท่วมมะขาม

4 น้ำตาลอ้อยเคี่ยวเป็นคาราเมล ปริมาณท่วมมะขาม

5 น้ำสะอาดสำหรัยล้างมะขาม

6 น้ำสะอาดสำหรับต้ม

7 น้ำเย็นสำหรับแช่มะขาม

วิธีทำ

1 ตักน้ำใส่สะอาดใส่อ่างผสม เทมะขามเปรี้ยวที่เตรียมไว้ ลงแช่ประมาณ 10 นาที ล้างให้สะอาด สงขึ้นพักให้สะเด็ดน้ำ เตรียมไว้ สำหรับทำขั้นตอนต่อไป

2 ตั้งหม้อ ใส่น้ำสะอาด ปริมาณท่วมมะขาม ใช้ไฟกลาง ต้มให้เดือดจัด ตักมะขามที่ล้างเตรียมไว้ (ข้อที่ 1) ลงต้มนานประมาณ 3 นาที ตักขึ้นจากหม้อต้ม แช่น้ำเย็นทันที

3 ปอกเปลือกมะขาม (ข้อที่ 2) และลอกรกมะขามออกให้หมด ใส่อ่างผสม ใส่น้ำเกลือ ให้ท่วมเนื้อมะขาม แช่ทิ้งไว้นานประมาณ 5 ชั่วโมง แกะเมล็ดขามออกจากฝักพักไว้

4 มะขามที่เตรียไว้ (ข้อที่ 3) ใส่อ่างผสม ใส่น้ำเกลือ ใช้ท่าว แช่ทิ้งไว้ 1 คืน สงเนื้อมะขามขึ้นล้างน้ำสะอาด 3 ครั้ง พักให้สะเด็ดน้ำ ใส่ภาชนะพักไว้

5 ตักมะขามแช่น้ำเกลือ (ข้อที่ 4) ใส่อ่างผสม ใส่น้ำเชื่อม ใช้ท่วมชิ้นมะขาม แช่ไว้ 2 คืน จากนั้นก็เทน้ำเชื่อมออก ใส่น้ำเชื่อม แช่อีก 2 คืน ทำแบบนี้จนครบ 4 ครั้ง

6 ตักเนื้อมะขามที่แช่น้ำเชื่อม 8 คืน ใส่อ่างผสม ใส่น้ำตาลอ้อยเคี่ยวเป็นคาราเมล ให้ท่วมชิ้นมะขาม แช่ไว้นาน 5 คืน ตักเนื้อมะขามออกผึ้งแดด 1 แดด ให้หมาดดี จัดใส่ภาชนะเสิร์ฟ   

สูตรอาหารอื่นที่คุณอาจสนใจ