สูตรอาหารสูตร 10 คะแนนเต็ม

มะขามแช่อิ่ม

Share :

มะขามแช่อิ่ม   

ส่วนผสม

1 มะขาวเปี้ยวยักษ์ 3 กิโลกรัม

2 น้ำสะอาดสำหรับล้างมะขาม

3 น้ำสะอาดสำหรับต้ม  

4 น้ำปูใส่สำหรับแช่มะขาม

5 น้ำตาลอ้อย 1 ½ กิโลกรัม

6 น้ำสะอาด 2 ½ ลิตร

7 เกลือ 100 กรัม

8 น้ำสะอาด 2 ลิตร

9 น้ำเชื่อม สำหรับแช่มะขาม

วิธีทำ

1 นำมะขามเปรี้ยวยักษ์ ใส่อ่างผสม ใส่น้ำสะอาดให้ท่วม ล้างมะขามเปรี้ยวยักษ์ที่ละฝักให้สะอาดดี พักใว้ ตั้งหม้อใส่น้ำสะอาด กะปริมาณให้ท่วมมะขาม รอให้เดือดจัด ตักมะขาวที่ล้างไว้ลงลวก 3 นาที แล้วล้างน้ำสะอาดอีกครั้ง สงขึ้นพักให้เย็น

2 แกะเปลือกและรกมะขามออกให้หมด ใส่อ่างผสม เติมน้ำปูนใสให้ท่วมชิ้นมะขาม ปิดฝาแช่ไว้ 1 คืน จากนั้นตักเนื้อมะขามขึ้นจากน้ำปูนใส่ ล้างน้ำสะอาด 2 ครั้ง พักไว้

3 ตักเกลือ ใส่อ่างผสม  ใส่น้ำสะอาด 2 ลิตร คนให้เกลือละลาย (ชิมรส ให้เค็มได้ที่) ตักมะขาม (ข้อที่ 2 ) ลงแช่ในน้ำเกลือ 1 คืน ช้อนมะขามขึ้นจากอ่างผน้ำเกลือ พักให้สะเด็ดน้ำ

4 ตั้งกระทะ ใส่น้ำตาลอ้อย ใช้ไฟกลางคั่วให้น้ำตาลละลาย ใส่น้ำสะอาด 2 ½ ลิตร เคี่ยวให้เป็นน้ำเชื่อม ปิดไฟ พักให้เย็น ตักมะขาม (ข้อที่ 3) ใส่อ่างผสม เติมน้ำเชื่อมที่เคี่ยวให้ท่วมมะขาม ปิดฝา แช่ไว้ 2 คืน ช้อนขึ้นจากอ่างผสม ส่วนน้ำเชื่อมที่แช่ให้ทิ้ง

5 ตักมะขาม (ข้อที่ 4) ใส่อ่างผสม ใส่น้ำสะอาดให้ท่วมชิ้นมะขาม เคล้าล้างลบกลิ่นดอง 2 ครั้ง พักให้สะเด็ดน้ำ แล้วจึงตักมะขามที่ล้างน้ำสะอาดใส่อ่างผสม ใส่น้ำเชื่อมให้ท่วมชิ้นมะขาม แช่ไว้ 2 คืน ตักเฉาะเนื้อมะขาม ใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมเครื่องจิ้ม ตามขอบ