เคล็ดลับก้นครัวเคล็ดลับอื่นๆ 23 ส.ค. 64

ข้อควรระวังในการกินกระเทียม

Share :

ข้อควรระวังในการกินกระเทียม

เคล็ดลับ ข้อควรระวังในการกินกระเทียม

มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับกระเทียม เชื่อว่าสารอัลซิลีนในกระเทียม อาจช่วยขยายหลอดเลือด ทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น ส่งผลดีต่อภาวะความดันโลหิตสูงและโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบหลอดเลือดและหัวใจ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้กระเทียมผงในการศึกษา หลายคนจึงนิยมกินกระเทียมเป็นอาหารเสริม เพื่อหวังผลทางการรักษา อย่างไรก็ตามการกินกระเทียมให้เป็นยามีข้อควรระวัง นั่นคือ

การกินในปริมาณที่เหมาะสม มักไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค แต่อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงในบางราย เช่น มีกลิ่นปาก มีกลิ่นตัว รู้สึกแสบร้อนในปากหรือในช่องท้อง แสบร้อนกลางอก มีแก๊สในกระเพาะ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง โดยเฉพาะกระเทียมดิบ

1 การกินกระเทียมปริมาณมาก สารสำคัญในกระเทียมอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะมีเลือดออกได้

2 ผู้ป่วยบางราย อาจมีอาการแพ้กระเทียมได้ เช่นมีผดผื่นคัน ปากบวม หน้าบวม หายใจไม่ออก

3 หากใช้กระเทียมดิบสัมผัสบริเวณผิวหนัง อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ระคายเคืองอย่างรุนแรงได้

4 หากใช้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระเทียม หรือมีส่วนผสมของกระเทียม เช่น เจล ควรใช้ตามวิธีการและปริมาณที่แพทย์และเภสัชกรแนะนำ หรือที่ระบุบนฉลาก หากสารเหล่านี้สัมผัสกับผิวหนังอาจก่อให้เกิดอาการแพ้และระคายเคืองได้เช่นกัน

5 สำหรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร การบริโภคกระเทียมในปริมาณที่เหมาะสมจากอาหาร จะไม่ทำให้เกิดอันตรายแก่คนและทารก แต่อาจส่งผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายได้ ต่อเมื่อบริโภคกระเทียมเป็นยาและอาหารเสริม