เคล็ดลับก้นครัวเคล็ดลับอื่นๆ 15 ก.พ. 64

ผักที่มีแคลเซียมสูง

Share :

ผักที่มีแคลเซียมสูง

เคล็ด (ไม่) ลับ กับครัวคุณต๋อย ตอน “ผักที่มีแคลเซียมสูง”

ผักทีมีแคลเซียม นั้นสำคัญมาก เมื่อเราอายุ 35 ปี ขึ้นไป แคลเซียมจะเริ่มสูญสลายจากร่างกาย หากร่างกายได้รับแคลเซียมไม่เพียงพออาจก่อให้เกิดภาวะโรคกระดูกเสื่อม ร่างกายจะดึงแคลเซียมจากกระดูกสันหลังออกมาใช้ ทำให้กระดูกเปราะ และแตกหักง่าย นอกจากเนื้อสัตว์แล้ว ในผักก็มีแคลเซียมเช่นกัน

1 ใบชะพลู ปริมาณ 100 กรัม ให้แคลเซียมมากถึง 600 กรัม

2 ผักแพว ปริมาณ 100 กรัม ให้แคลเซียมมากถึง 580 มิลลิกรัม

3 ใบยอ ปริมาณ 100 กรัม ให้แคลเซียมมากถึง 470 มิลลิกรัม

4 ดอกแค ปริมาณ 100 กรัม ให้แคลเซียมมากถึง 400 มิลลิกรัม

5 ผักกระเฉด ปริมาณ 100 กรัม ให้แคลเซียมมากถึง 39 มิลลิกรัม

6 โหระพา ปริมาณ 100 กรัม ให้แคลเซียมมากถึง 336 มิลลิกรัม

7 สะเดา ปริมาณ 100 กรัม ให้แคลเซียมมากถึง 350 มิลลิกรัม

8 ผักคะน้า ปริมาณ 100 กรัม ให้แคลเซียมมากถึง 245 มิลลิกรัม

แท็กที่เกี่ยวข้อง : ผัก เคล็ดลับ แคลเซียม