เคล็ดลับก้นครัวเคล็ดลับการปรุงอาหาร20 มี.ค. 63

วิธีดูกุ้งแห้ง

Share :

วิธีดูกุ้งแห้ง

เคล็ด (ไม่) ลับกับครัวคุณต๋อย ตอน “วิธีดูกุ้งแห้ง”

เดินตลาดอยากซื้อกุ้งแห้ง เก็บไว้ทำอาหารรับประทาน แต่จะทำอย่างไร ให้ได้กุ้งแห้ง สะอาดและปลอดภัย ครัวคุณต๋อยมีวิธีการเลือกซื้อกุ้งแห้งเบื้องต้นมาฝากทุกคน

1 กุ้งแห้ง สีของกุ้งแห้งต้องมีสีส้ม เหมือนกุ้งสดจริง ๆ กุ้งแห้งทีมีสีสดหรือสีจัดเกินไป ให้หลีกเลี่ยงไม่ซื้อ เพราะเป็นกุ้งแห้งที่ผ่านการย้อมสี กุ้งที่ผ่านการย้อมสีทำให้ไม่สามารถสังเกตได้ว่าเป็นกุ้งแห้งที่ผลิตใหม่หรือผลิตนานแล้ว

2 กุ้งแห้งคุณภาพดี ให้สังเกตที่เนื้อกุ้ง จะต้องนิ่มพอประมาณ ไม่แห้งมากเกิน ไป เพราะกุ้งที่แข็งมากจะผ่านกระบวนการทำให้แห้ง เช่น อบแห้ง เป่าแห้ง หรือตากแดดเป็นเวลานาน ทำให้รสชาติด้อยลง และเสี่ยงเป็นเชื้อรา

3 ห้ามซื้อกุ้งแห้งที่มีลักษณะซีดขาว มีจุดสีดำ ๆ หรือแสดงให้เห็ดชัดเจนว่าเก่า เพราะกุ้งเหล่านี้มีเชื้อราปะปนมา อาจทำให้เกิดอันตรายหลังการบริโภคได้

4 ห้ามซื้อกุ้งแห้งที่มีสีสันมากเกินไป เพราะอาจมีการใช้สารที่ช่วยรักษาให้กุ้งแห้งคงสภาพได้นาน เมื่อนำไปประกอบอาหารรับประทานอาจทำให้เกิดอันตรายได้

5 กุ้งแห้งที่ดี ต้องแห้งสนิท เมื่อจับตัวกุ้งดูจะต้องไม่รู้สึกว่าชื้น ถ้าหยิบกุ้งขึ้นมาดู มือไม่เลอะ แสดงว่ากุ้งแห้งจริง ๆ

แท็กที่เกี่ยวข้อง : กุ้งแห้ง เคล็ดลับ