เคล็ดลับก้นครัวเคล็ดลับการปรุงอาหาร8 ม.ค. 63

วิธีต้มผักไม่ให้เสียคุณค่าทางอาหาร

Share :

คุณค่าสารอาหารในผักเริ่มตั้งแต่การล้าง การหั่น และการต้ม ภาชนะเคลือบและแก้วทนไฟจะรักษาคุณค่าได้มากกว่า วิธีการต้มก็ให้ใช้น้ำให้น้อยที่สุดและเหยาะเกลือเล็กน้อย เกลือจะทำให้น้ำเดือดเร็วและผักสุกเร็วขึ้น