เคล็ดลับก้นครัวเคล็ดลับอื่นๆ 3 ก.พ. 66

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการเก็บเมล็ดกาแฟในตู้เย็น

Share :

เคล็ดไม่ลับกับครัวคุณต๋อย ตอน “ข้อควรรู้เกี่ยวกับการเก็บเมล็ดกาแฟในตู้เย็น”

อายุของเมล็ดกาแฟที่ดี จะมีอายุไม่เกิน 2 เดือน นับจากวันผลิต โดยสิ่งที่เป็นตัวทำลายคุณภาพของเมล็ดกาแฟ คือ อากาศ, ความชื้น, ความร้อน และแสง

ดังนั้นความเข้าใจที่ว่า การเก็บกาแฟในตู้เย็น เพื่อต้องการให้ความเย็น ช่วยยืดอายุของเมล็ดกาแฟ และไม่โดนปัจจัยต่างๆที่กล่าวมา ทำลายคุณภาพเมล็ดกาแฟนั้น หากเป็นช่องแช่เย็นปกติ เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเมล็ดกาแฟนั้น ไม่ถูกกับความชื้น  และเมื่อนำเมล็ดกาแฟออกจากตู้เย็นจะเกิดเป็นไอน้ำที่เมล็ดกาแฟ ซึ่งทำให้บด และชงยาก และเมล็ดกาแฟมีคุณสมบัติในการ ดูดซับกลิ่น  ซึ่งตู้เย็นเป็นแหล่งรวมของกลิ่นอาหารต่างๆ ไม่เหมาะกับการเก็บกาแฟเป็นอย่างยิ่ง ถ้าต้องการยืดอายุของเมล็ดกาแฟนานเกินกว่า 2เดือน ควรต้องเก็บเมล็ดกาแฟในช่องแช่แข็ง โดยสิ่งที่ควรปฏิบัติ เมื่อต้องการแช่แข็งเมล็ดกาแฟมีดังนี้

1 ควรแบ่งเมล็ดเป็นซองขนาดเล็ก(พอใช้ต่อ 1 ครั้ง) และแพคอยู่ในซองสูญญากาศ หรือซองที่มิดชิด จนแทบไม่มีอากาศอยู่ด้านใน

2 ก่อนนำเมล็ดกาแฟที่แช่แข็งมาใช้นั้น ให้นำเมล็ดกาแฟมาวางไว้ในอุณหภูมิห้องปกติ ประมาณ 4-5 ชั่วโมง โดยยังไม่เปิดถุง เพื่อป้องกันการเกิดหยดน้ำที่เมล็ดกาแฟ

3 การนำเมล็ดกาแฟที่แช่แข็งแล้วมาใช้ ต้องใช้ให้หมดเท่านั้น ไม่ควรนำกลับไปแช่แข็งอีกครั้ง

– แม้ว่าวิธีการแช่แข็ง จะช่วยยืดอายุของเมล็ดกาแฟได้ แต่ก็ยังทำให้สูญเสียคุณภาพไปบางส่วน เพราะเมื่อนำเมล็ดกาแฟออกจากช่องแช่แข็ง ก็อาจสัมผัสกับความชื้นได้บางส่วนอยู่นั่นเอง

วิธีเก็บรักษาคุณภาพกาแฟที่ดีที่สุดคือ ปิดถุงให้สนิทแล้วเก็บในที่แห้งอุณหภูมิห้อง และไม่ถูกแสงแดด เมื่อเปิดถุงกาแฟแล้วควรใช้ให้หมดภายในเวลา 1-2 สัปดาห์ เพราะกาแฟจะมีรสชาติที่ดีที่สุดภายหลังการคั่วไม่เกิน 1 เดือนเท่านั้น ส่วนกาแฟที่หมดอายุไปแล้วนั้นจะขึ้นรา และไม่มีรสชาติของกาแฟหลงเหลืออยู่