เคล็ดลับก้นครัวเคล็ดลับอื่นๆ 5 ม.ค. 65

ประโยชน์ของเกลือเพื่อสุขภาพ

Share :

เคล็ดไม่ลับกับครัวคุณต๋อย ตอน “ประโยชน์ของเกลือเพื่อสุขภาพ”  

เกลือหรือเกลือโซเดียมนั้นมีแร่ธาตุหลายชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย หากรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมก็อาจส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกาย ดังนี้

1 ป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ำ เกลือโซเดียมมีส่วนช่วยให้ระดับของความดันโลหิตสูงขึ้น การรับประทานเกลือจึงสามารถช่วยป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ำที่อาจส่งผลให้เกิดอาการเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน และหมดสติได้

2 ป้องกันภาวะขาดน้ำ ภายในเกลือมีแร่โซเดียม ซึ่งมีคุณสมบัติในการรักษาน้ำรอบ ๆ เซลล์ ทำให้ระดับน้ำในร่างกายไม่ต่ำจนเกินไป เพราะเมื่อร่างกายเกิดภาวะขาดน้ำอาจส่งผลให้อวัยวะต่าง ๆ ไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ เกิดตะคริว เวียนศีรษะ อ่อนล้า และหมดสติได้  การบริโภคเกลืออย่างเหมาะสมจึงมีส่วนสำคัญในการรักษาระดับน้ำภายในร่างกายที่จะส่งผลให้อวัยวะต่าง ๆ ทำงานได้อย่างปกติ

3 ป้องกันการขาดไอโอดีน  เมื่อร่างกายขาดไอโอดีนอาจทำให้เกิดความผิดปกติ เช่น คอพอก ระดับฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำ มีอาการง่วงซึม ท้องผูก หนาวง่าย และระบบเผาผลาญไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่  การรับประทานเกลือที่มีไอโอดีนจึงสามารถช่วยป้องกันภาวะขาดไอโอดีนได้

4 อันตรายจากการบริโภคเกลือน้อยเกินไป ไอโอดีนเป็นหนึ่งในแร่ธาตุที่ผสมในเกลือ ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาสมองของทารกในครรภ์ หากผู้ที่ตั้งครรภ์บริโภคไอโอดีนน้อยเกินไปอาจทำให้เกิดความผิดปกติต่อทารก เช่น แคระแกร็น ภาวะปัญญาอ่อน มีความพิการแต่กำเนิด เป็นต้น นอกจากนี้ การขาดไอโอดีนในเด็ก ส่งผลให้เติบโตช้า เรียนรู้ช้าลง และปัญญาทึบอีกด้วย

#ครัวคุณต๋อย #เกลือ  #ประโยชน์ของเกลือ #เกลือกับสุขภาพ #เคล็ดลับ 

เคล็ดลับอื่นๆ อื่นที่คุณอาจสนใจ